Pedagogisch beleidsplan

Er is een pedagogisch beleidsplan vanuit de gastouderbureaus waar ik volledig achter sta.
Dit pedagogisch beleidsplan kunt opvragen bij het gastouderbureau waar u zelf contact mee heeft.
Ik moet voldoen aan de eisen zoals deze gesteld worden door de GGD en het gastouderbureau.
Hierop wordt ieder jaar opnieuw gecontroleerd.