Pedagogischbeleidsplan

         
                 

Pedagogisch beleidsplan

           
                 
Er is een pedagogisch beleidsplan vanuit het gastouderbureau waar ik volledig achtersta.  
Dit beleidsplan kunt u opvragen bij het gastouderbureau waar u zelf contact mee heeft.   
Ik moet voldoen aan de eisen zoals deze gesteld worden door GGD en het gastouderbureau. 
Hierop wordt ieder jaar opnieuw gecontroleerd.