Pedagogisch werkplan

 

             
                   
Pedagogisch werkplan, de visie van de gastouder        
                   
Hoe zorg ik ervoor dat uw kind zich veilig voelt in mijn kinderopvang, dat ik uw kind iets te  
bieden heb in zijn/haar ontwikkeling, dat ik uw kind vaardigheden mee geef om te leren omgaan  
met andere kinderen en dat ik uw kind waarden en normen bijbreng?      
                   
In dit pedagogisch werkplan omschrijf ik volgens de 4 competenties (basisdoelen) uit het  
pedagogisch beleid van het/de gastouderbureau/-s waarbij ik ingeschreven sta.    
                   
De competenties worden beschreven volgens de volgende opvoedingsdoele:    
~ De interactie tussen mij en het kind            
~ De binnen- en buitenruimte              
~ De groep                
~ Het activiteitenaanbod              
~ Het spelmateriaal              
                   
De 4 competenties waarin ik mijn pedagogisch handelen omschrijf zijn:      
1. Emotionele veiligheid              
2. Persoonlijke competentie              
3. Sociale competentie              
4. Normen en waarden              
                   
                   
Naam gastouder: Cindy Koedam-Weijman        
                   
Gegevens gastouder              
Gezinssamenstelling en relatie tot gastouder (inclusief huisdieren):      
Mijn gezin bestaat uit mijzelf, mijn man Remco en onze twee kinderen Joris en Emily.    
Wij hebben geen huisdieren.              
                   
Vast bezoek en relatie tot gastouder:            
Wij krijgen geen vast bezoek.              
                   
Achterwacht en relatie tot gastouder (bij 3 of meer kinderen tegelijk):      
Nog niet geregeld, omdat ik nog geen 3 kinderen in mijn opvang heb.      
                   
                   
Opvoedingsdoel: de interactie tussen mij en het kind        
                   
1.  Emotionele veiligheid              
Ik vind het belangrijk dat het kind zich bij mij thuis voelt. Hier zorg ik voor door het kind de  
aandacht te geven die het kind nodig heeft, door liefdevolle aandacht te geven en gerust te stellen.
Ik vertel over wie ik ben en van alles wat we kunnen zien om de opvang bekend te maken bij   
het kind.                

Ik praat en vertel sowieso veel, zodat het kind zich altijd bewust is van mijn aanwezigheid en wat we gaan doen.

Wat herkenbaar is voor het kind is de dagindeling.

 
                 
           

 

                 
2.  Persoonlijke competentie              
Ik vind het belangrijk dat het kind zichzelf kan ontwikkelen op welke manier dan ook.  
Daarbij bied ik mijn hulp als het kind iets vraagt of wil wat niet voor het kind te pakken is of als   
het kind hulp nodig heeft bij iets wat nog niet lukt.

 

       

 

3.

 

Sociale competentie

             
Ik vind het belangrijk dat het kind zich op zijn/haar gemak voelt met de andere kinderen in de  
opvang.                
Ik begeleid het kind om (samen met mij) contact te maken en hebben met andere kinderen als   
het kind daar moeite mee heeft door te praten tegen andere kinderen.      
                   
4.  Normen en waarden              
Ik vind het belangrijk dat het kind de grens leert van wat wel en niet mag en van wat wel en niet   
moet.                 
                   
                   
Opvoedingsdoel: De binnen- en buitenruimte        
                   
Binnenruimte: De helft van de woonkamer is ingericht als opvang, zodat het kind een duidelijke   
plek heeft om te spelen, eten en drinken enz.. Het toilet is bij de voordeur, dus dichtbij de opvang.
De verschoonruimte is ook in de opvangruimte.          
De keuken vind ik niet een ruimte waar het kind speelt en die is dus afgesloten met een traphek.  
De slaapplekken zijn op de eerste verdieping .          
Buitenruimte: De oprit tussen het gesloten hek en de garage is de buitenopvang. Daar kan het kind 
op het kunstgras met een bus, auto, driewieler en speelhuis met glijbaan en schommel spelen.   
Als het mooi weer wordt kan het kind met een zand- en watertafel spelen.      
                   
1. Emotionele veiligheid              
Ik vind het belangrijk dat het kind zich goed kan bewegen en daarvoor een eigen ruimte nodig   
heeft samen met de andere kinderen en zich daardoor veilig en thuis voelt.      
Ik laat zien waar mee gespeeld mag worden en wat ik allemaal heb.      
                   
2. Persoonlijke competentie              
Ik vind het belangrijk dat het kind zelf mag weten waar hij/zij mee wil spelen. Als het kind iets    
anders wil doen, mag het kind het altijd vragen. Dat zijn dan spelletjes, knutsels etc. waar het kind 
niet bij kan en waar ik samen met het kind mee ga zitten. Het speelgoed, spel en de knutsels heb ik 
afgestemd op iedere leeftijd van het kind en de thema's die we behandelen.      
Er mogen uitdagingen zijn, maar als het niet veilig is voor het kind, mag het kind daar (nog) niet   
mee spelen en dan gaan we samen de uitdaging aan.          
Het kind kan vrij en veilig bewegen binnen en buiten.        
                   
3. Sociale competentie              
Ik vind het belangrijk dat het kind leert rekening te houden met elkaar; de peuters met de baby's   
en andersom leren de baby's van de peuters.          
Ik bied voldoende ruimte om bij elkaar te spelen, het kind kan daar zelf voor kiezen.    
                   
4. Normen en waarden              
Wat ik belangrijk vind is dat het kind rekening leert houden met andere kinderen.    
Ik leer het kind waar de grenzen zijn, door daarover te praten.        
                   
                   
Opvoedingsdoel: De groep            
                   
1. Emotionele veiligheid              
Ik vind het belangrijk dat het kind de aandacht krijgt die het kind nodig heeft. De grootte van   
de groep houd ik op maximaal 5 kinderen, zodat ieder kind de aandacht en ruimte krijgt die   
het kind nodig heeft.              
                   
2. Persoonlijke competentie              
Het kind komt op vaste of flexibele dagen, meestal minimaal 2 dagen per week. Het kind kan zich
meestal sneller thuis voelen.               
Het kind kan in de groep leren wachten, reageren en delen wat het kind meemaakt.    
                   
                   
3. Sociale competentie              
Het kind kan leren met conflicten tijdens het spel om te gaan, aan tafel tijdens gesprekken luisteren 
naar elkaar en tijdens spelletjes spelen geduld hebben tot je aan de beurt bent.    
Ik help het kind hierbij een conflict op te lossen en sorry te zeggen.       
Bij gesprekken met elkaar leer ik dat het kind wacht op zijn/haar beurt om te praten.    
                   
4. Normen en waarden              
Wat ik belangrijk vind is dat het kind zichzelf en anderen hun eigen ik laat zijn.    
Er mogen aardige en onaardige dingen over elkaar gezegd worden, zo gaat het nu eenmaal,  
daarom wordt over beide gepraat als het kwetsend is of juist dat het kind er niet zo goed  
mee om kan gaan.              
                   
                   
Opvoedingsdoel: Het activiteitenaanbod          
                   
1. Emotionele veiligheid              
Ik vind het belangrijk dat het kind activiteiten op allerlei gebieden aangeboden krijgt.    
Het kind mag zelf ook vragen om activiteiten. Ik zal altijd kijken wat dan mogelijk is.    
                   
2. Persoonlijke competentie              
Wat ik belangrijk vind is dat het kind ontdekt wat het kind leuk vindt en de uitdaging in de   
activiteiten vindt. Ik kijk daarom het het kind de activiteit beleeft en pas daar de activiteit op aan.  
                   
3. Sociale competentie              
Wat ik belangrijk vind is dat kinderen zichzelf kunnen zijn en in eigen tempo kunnen ontwikkelen.  
Het kind kan anderen nadoen waar het kind van leert, maar ook zelf uitproberen.    
Ik doe hier niet zoveel mee, want nadoen is ook belangrijk voor het kind.      
                   
4. Normen en waarden              
Wat ik belangrijk vind is dat het kind iets doet waar het kind trots op is. Wat ik ook belangrijk   
vind is dat het kind de uitvoering van de activiteit van andere kinderen ook waardeert, want ieder 
kind mag alles op zijn/haar eigen manier doen.          
Het kind mag natuurlijk best iets "stoms" vinden, dan praat ik erover met het kind.    
                   
                   
Opvoedingsdoel: Het spelmateriaal          
                   
1. Emotionele veiligheid              
Wat ik belangrijk vind is dat het kind leuk speelt met eigen fantasie. Ik speel daar graag in mee.  
Het kind mag spelen met wat het kind wil en hetgene waar het kind niet alleen mee mag spelen is op een veilige plek opgeruimd.  
             
Het kind mag zelf weten wanneer het kind wat gaat doen.        
                   
2. Persoonlijke competentie              
Wat ik belangrijk vind is dat het kind kan spelen met materiaal wat bij de leeftijd van het kind past.
Het kind kan met allerlei speelgoed spelen en daar uitdaging in hebben.      
Ik bied ook spelmateriaal aan wat op een veilige plek opgeruimd is, want ook daar is    
spelmateriaal bij wat bij de leeftijd past, maar waar het kind niet alleen mee mag spelen zonder mij.
                   
3. Sociale competentie              
Wat ik belangrijk vind is dat het kind gezamenlijk kan spelen.        
                   
4. Normen en waarden              
Wat ik belangrijk vind is samen spelen, samen delen.           
                   

 

 

                 
In de overeenkomst van opdracht staan de afspraken tussen vraagouder(s) en Gastouderopvang   
Oranje ten aanzien van de opvang van het kind beschreven. De afspraken worden gemaakt over   
welke dagen en tijden opvang gewenst is, het meenemen van eten en/of drinken, opvang tijdens   
vakanties, eventueel verwijzing naar de huisregeles van Gastouderopvang Oranje. Als gastouder  
maak ik een planning waarin het aantal kinderen per dag wordt weergegeven. In deze planning    
houd ik rekening met het door de wet opgelegde kindaantal.        
                   
                   
Dagindeling                
                   
Gastouderopvang Oranje heeft een globale dagindeling. Dit is globaal omdat de groepen vaak  
verschillende kinderen hebben met verschillende wensen.        
De baby's (tot 1 jaar) hebben een eigen schema.          
                   
7.30-9.30 uur De kinderen worden gebracht en mogen vrij spelen      
                   
9.30-10.00 uur Fruit en drinken            
                   
10.00-12.00 uur De 2x slapers gaan naar bed          
    Vrij spelen en/of knutselen en/of activiteit        
    Opruimen              
                   
12.00-12.30 uur De 2x slapers komen uit bed          
    Lunch              
                   
12.30-15.00 uur De 1x slapers gaan naar bed          
    De 1x slapers komen uit bed bed          
    Vrij spelen en/of knutselen en/of activiteit        
    Opruimen              
    De 2x slapers gaan naar bed          
                   
15.00-15.30 uur De 2x slapers komen uit bed          
    Tussendoortje eten en drinken          
                   
15.30-18.30 uur Vrij spelen en/of knutselen en/of activiteit        
    Opruimen              
    Eventueel avondeten eten          
    De kinderen worden opgehaald